Yazılım projelerinize zamanında ve ideal çözümler

Yazılım Çözümleri

Kurumsal yapınızın gerektirdiği mimariyi ve iş akışlarını tanımlayarak, ihtiyaç duyduğunuz sistem ve uygulamaları işletmenize değer yaratacak biçimde geliştiriyoruz.

Hazır (COTS) Yazılımlar

Kurumsal yapınızın gerektirdiği mimariyi ve iş akışlarını tanımlayarak, ihtiyaç duyduğunuz sistem ve uygulamaları işletmenize değer yaratacak biçimde geliştiriyoruz.

BT Danışmanlığı

Müşteri odaklı hizmet anlayışı ile, kurumsal ihtiyaçlarınızın yanı sıra iş strateji ve süreçlerinizi de analiz ediyor ve tüm çözüm alternatiflerini değerlendiriyoruz.

OFİSİMİZ

“ Güvenilir, ihtiyaca yönelik, zamanında, kaliteli ürün ve hizmetler sunmak ”
“ Faaliyetlerimizin merkezine müşteri memnuniyetini koyarak, mevcut ve potansiyel müşterilerimizin şimdiki ve gelecekteki gereksinimlerini anlamak ”
“ Teknolojik gelişmelere ayak uydurarak, personelin eğitim seviyesini en üst düzeyde tutmak ”
“ İş verimliliği ve kalitesini arttırmak amacıyla çalışma koşullarının sürekli gelişimini sağlamak ”
“ Her bölümde veri analizine dayalı olarak periyodik ölçümlerle sürekli iyileştirme gerçekleştirmek ”

HAKKIMIZDA

Vizyonumuz

Savunma, Lojistik ve Bilişim alanlarında, ileri teknolojiye dayalı yazılım yoğun özgün çözüm ve ürünlere sahip, alanında ulusal ve uluslararası lider bilişim firması olmak.

Misyonumuz

İleri teknolojilere ulaşmak amacı ile yüksek performanslı, kaliteli, maliyet etkin ve güvenilir çözümler geliştirmek, teknolojik dönüşüme öncülük etmek.

Kurumsal Değerlerimiz
 • Rekabetçilik ve Verimlilik: Pazarın ve müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini yakından takip edip proaktif davranarak fırsatları başarıya dönüştürmek; kaynakların etkin ve verimli kullanıldığı, yüksek nitelikte personele sahip, çevreye duyarlı, karlı bir şirket olmak,
 • Yenilikçilik: Teknolojideki eğilimleri takip ederek özgün ve yeni teknolojiler geliştirmek, pazarın ihtiyaçları doğrultusunda sürekli öğrenme ve iyileştirme ile yenilikçilik prensiplerini esas almak, şirket faaliyetleri içinde bilim ve teknolojiyi rehber edinmek,
 • Paydaş Memnuniyeti: Tüm paydaşların faydasını göz önünde bulundurarak müşteri memnuniyeti sağlamak, çalışanlarda kurumsal bağlılık ve motivasyonu artırmak, tedarikçileri için güvenilir iş ortağı olmak, ulusal ve uluslararası önde gelen firmalar ile işbirliği yapmak,
 • Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Etik Değerlere Bağlılık : Kurumsal yönetimin temeli olan “eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik, sorumluluk” ilkeleri, etik değerler ve sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde faaliyetleri yürütmek.
Entegre Politikamız
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi aracılığı ile "KALİTE'yi olmazsa olmaz bir zorunluluk" olarak görmek ,
 • Yaptığımız çalışmalarda müşteri memnuniyetini her şeyden üstün tutmak,
 • Teknolojik gelişmeyi yakından takıp ederek sürekli iyileştirme bilinciyle güvenilir, dürüst planlı ve zamanında istenen hizmeti gerçekleştirmek,
 • Kuruluşumuzda çalışan personelin gelişimini, kariyerini geliştirmek için planlanan aralıklar ile eğitimlere önem vererek eğitimli personel ile çalışmak,
 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi aracılığı ile Çevre kirlenmesine etki eden şirket içi ve dışı etkenleri en aza indirmek,
 • Kaynakları etkin ve akılcı bir şekilde kullanmak,
 • Geri dönüşüm teknolojisi uygulamak,
 • Yasal şartlara ve mevzuata uygun çalışmak,
 • Şirket içinde ve dışında çevre ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri organize etmek, bu tür faaliyetleri destek vermek,
 • Sürekli gelişmeyi sağlamak.
Bilgi Güvenliği Politikamız
 • Bilgi teknolojileri faaliyetlerinde IS0 27001 standardını uygulayarak bilgi güvenliğine yönelik riskleri en aza indirmek,
 • Bilgi Güvenliği standardının gerekliliklerini yerine getirmek ve sistemi sürekli iyileştirmek,
 • Kurum için değerli olan bilgi varlıklarını korumak ve kabul edilebilir kullanımlarını ortaya koymak,
 • Bilgi varlıklarının güvenliğine yönelik riskleri tespit etmek ve sistematik olarak yönetebilmek,
 • Kuruma ait operasyon ve destek iş faaliyetlerinin en az kesinti ile sürekliliğini sağlamak,
 • Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlara uymak,
 • Tüm paydaşları için bilgi güvenliği farkındalığının oluşturulması faaliyetlerini tüm çalışanların katılımıyla yürütmek.