ELD Bilişim Hakkında

Hacettepe Teknokent'de 2018 yılında savunma sanayinde uzman, deneyimli ve yenilikçi bir kadro ile
kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre hizmet vermek üzere kurulmuştur.

Sizin için çözümler üretiyoruz

Agile manifestoyu şirketimizde kültür haline getirdik.

Süreçler ve araçları bir değer üretmek için kullanmalıyız. Değişen şartlara göre planları adapte etmekteyiz. Müşterilerimizi ayrı ve karşı bir taraf olarak değil, takımımızın bir parçası olarak görmeyeyiz.

Mutlu Müşteri

Çözüm

Kod Satırı

Yazılım Geliştirme Manifestomuz

 • En önemli önceliğimiz değerli yazılımın erken ve devamlı teslimini sağlayarak müşterileri memnun etmektir.
 • Değişen gereksinimler yazılım sürecinin son aşamalarında bile kabul edilmelidir. Çevik süreçler değişimi müşterinin rekabet avantajı için kullanır.
 • Çalışan yazılım, tercihen kısa zaman aralıkları belirlenerek birkaç haftada ya da birkaç ayda bir düzenli olarak müşteriye sunulmalıdır.
 • İş süreçlerinin sahipleri ve yazılımcılar proje boyunca her gün birlikte çalışmalıdırlar.
 • Projelerin temelinde motive olmuş bireyler yer almalıdır. Onlara ihtiyaçları olan ortam ve destek sağlanmalı, işi başaracakları konusunda güven duyulmalıdır.
 • Bir yazılım takımında bilgi alışverişinin en verimli ve etkin yöntemi yüzyüze iletişimdir.
 • Çalışan yazılım ilerlemenin birincil ölçüsüdür.
 • Çevik süreçler sürdürülebilir geliştirmeyi teşvik etmektedir. Sponsorlar, yazılımcılar ve kullanıcılar sabit çalışma temposunu sürekli devam ettirebilmelidir.
 • Teknik mükemmeliyet ve iyi tasarım konusundaki sürekli özen çevikliği artırır.
 • Sadelik, işin özü olmayan işlerin yapılmamasını en üst seviye tutmak elzemdir.
 • En iyi mimariler, gereksinimler ve tasarımlar kendi kendini örgütleyen takımlardan ortaya çıkar.
 • Takım, düzenli aralıklarla nasıl daha etkili ve verimli olabileceğinin üzerinde düşünür ve davranışlarını buna göre ayarlar ve düzenler.

Değerlerimiz

Süreçler ve araçlardan ziyade bireyler ve etkileşimlere

Kapsamlı dökümantasyondan ziyade çalışan yazılıma

Sözleşme pazarlıklarından ziyade müşteri ile işbirliğine

Bir plana bağlı kalmaktan ziyade değişime karşılık vermeye değer vermekteyiz

 • Empati
 • Nezaket
 • Başarı
 • Ustalık
 • Mutluluk
 • Dayanışma