IT Infrastructure Library (ITIL)

Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi

ITIL (Information Technologies Infrastructure Library – Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Bilgi Teknolojisi (BT) Altyapı Kütüphanesi olarak adlandırılır. ITIL Servis Yönetim Metedolojisi, BT servislerini eksiksiz ve en iyi kalite seviyesinde yönetmek için geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam etmektedir. ITIL Metedolojisi, BT hizmet yönetimini en iyi şekilde yapabilmek için BT çalışanlarına ve yöneticilerine rehberlik etmektedir.

ITIL Metedolojisi, Hizmet Yönetimi kavramlarını tanımlayan, BT hizmetlerini en iyi şekilde sürdürmek için rehberlik eden ve kullanıcılarına hizmet sunma ve yönetme pratik ve fonksiyonlarını detaylandıran kitap ve destek dokümanlarından oluşmaktadır. ITIL, organizasyonlar için anahtar teslim bir çözüm değildir. ITIL’ı benimseyerek organizasyon olarak, BT hizmet yönetimi alanında küresel olarak benimsenmiş ortak terminolojiye hâkim olabilir ve organizasyonel süreçlerinizi aynı şekilde tecrübe edilmiş süreç örnekleri ile geliştirebilirsiniz. ITIL’ın hizmet yönetimi metedolojisinin nasıl adapte edileceği uygulayıcı organizasyonların kültürüne, yapısına, stratejik hedeflerine belirlenmelidir.Firmamız tarafından PeopleCert onaylı ITIL 4 eğitimleri verilmektedir. Kayıt olmak ve eğitim programı hakkında bilgi almak için iletişime geçiniz.

Küresel olarak oldukça yaygın olarak kullanılan ITIL Metedolojisi ISO 20000 BT Hizmet Yönetimi Standardı ile de günlük hayatta sıkça uygulamalarına rastlanır bir hal almıştır. Hizmet ve değer üretme yaklaşımı ile organizasyonların sunduğu BT hizmetlerinin üreten açısından öneminin, kullanıcılar açısından ise sağladığı değerlerin farkına varılması ve ölçülebilir hale getirilmesine imkân sağlayan ITIL Metedolojisi ülkemizde de hızla uygulama alanını genişletmektedir.

ITIL Metedolojisi, BT dünyasında yaşanan gelişmeler ışığında 1989 yılından oluşturulan ilk versiyonu üzerinden, günümüze kadar küresel olarak önde gelen BT firmaları ve insanları tarafından geliştirilmeye devam etmiştir. ITIL 4 ismi ile aşağıda eğitim / gelişim şeması görülen son versiyonu 2019 yılında yayınlanmıştır.

(ITIL) Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi eğitimine Kimler, Neden Katılmalı?

Özel sektörde veya kamuda;

  • BT departmanlarında görevli bilişim personeli iseniz,
  • BT departmanlarında görevli yönetici rolünde iseniz,
  • Bir BT çalışanı olarak, küresel ölçekte kullanılan ITIL Hizmet Yönetimi prensiplerini ve süreçlerini öğrenerek kişisel gelişiminize katkıda bulunmak istiyor iseniz.

Çünkü bu eğitim;

  • ITIL hizmet yönetiminin temel kavramlarını,
  • ITIL rehberlik ilkelerinin bir kuruluşun ITIL hizmet yönetimini benimsemesine ve uyarlamasına nasıl yardımcı olabileceğini,
  • ITIL hizmet yönetiminin dört boyutunu,
  • ITIL hizmet değer sisteminin amacını ve bileşenlerini ve hizmet değer zincirinin faaliyetlerini ve bunların nasıl birbiriyle bağlantı kurduğunu,
  • Sürekli iyileştirmenin temel kavramlarını anlamanıza,
  • Çeşitli ITIL uygulamalarını öğrenmenize ve organizasyonunuza adapte etmenize yardımcı olacaktır.

Eğitim içeriği (Temel seviye-Foundation)

1'İNCİ GÜN ITIL 4 kavramlarının tanıtımı ve özeti
Hizmet Yönetimi: temel kavramlar
Rehberlik İlkeleri
Hizmet Yönetiminin 4 boyutu
ITIL Hizmet Değer Sistemi
2'İNCİ GÜN ITIL Hizmet Değer Sistemi
Sürekli İyileştirme
ITIL Uygulamaları
Sınava hazırlık ve deneme sınavı