KKBS-AY

KKBS-AY

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ASELSANNET

Proje Kapsamı

Bu proje ile hedeflenen Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılan yazılımların tek bir platform altında toplanarak entegre bir şekilde güncel teknolojiler ve gelişen ihtiyaçlara göre yeniden yapılmasıdır.

Kod Satır Sayısı

Ekran/Rapor/Servis Sayısı

Doküman Sayfa Sayısı

Geliştirilen Modüller

 • Siber Yönetim Modülü
 • Hazır Yemek Hizmeti Modülü
 • Ağ Yönetim Modülü
 • Giyecek Ve Teçhizat İhtiyaç Bildirim Formu Modülü
 • MEBS Planlama ve Takip Modülü
 • Telsiz Sistemler Takip Modülü
 • Yasaklı Telsiz Takip Modülü
 • Kara Havacılık Uçuş Takip Programı
 • Harekât İhtiyaçları Takip Programı
 • Bireysel Öneri Sistemi
 • İkramiye Programı
 • Kontrollü Evrak Programı
 • Mizan Takip Sistemi
 • Muhabere Vasıtaları Takip Sistemi
 • Olay Bilgi Sistemi
 • Sınav Bilgi Sistemi
 • Yurt Dışı Geçici Görev Bilgi Sistemi
 • Harekât Merkezi Bilgi Sistemi
 • Hesap Yönetim Modülü

Kullanılan Teknolojiler

 • KUGA-2 Yazılım Geliştirme Altyapısı
 • Microsoft.NET MVC
 • HTML5
 • Oracle