KodTR

KodTR, NATO Kodlandırma Sistemine (NATO Codification System) uygun şekilde kodlandırma yapılan ve NATO'nun kodlandırma sisteminin anlatıldığı ACodP-1 (NATO Manual on Codification) kılavuzundaki talimat ve iş akışlarına göre malzemelerin kodlandırıldığı WEB tabanlı çalışan bir yazılımdır.

MRD - Master Requirements Directory

ABD Defence Logistics Agency tarafından aylık periyotlar halinde açık kaynak olarak yayınlanan kataloglama verilerinin yapısını çözüp yerli ve milli sistemimize aktarak mrd.kodtr.com.tr adresinde ücretsiz olarak yayınlamaktayız.

Genel Özellikler

ACodP-1 İle Tam Uyumlu

ACodP-1 in güncel sürümündeki talimat ve iş akışlarına tam uyumludur.

İş Akışı

Yerli ve yabancı kodlandırma işlemleri ayarlanabilir iş akışlarına göre yönetilir.

Dile göre yerelleştirme desteği

Kullanıcı arayüzleri tercüme yapılarak yerelleştirilebilir.

Malzeme Arama

Malzeme ve diğer konularda güçlü arama motoru ve arayüzü sağlar.

Güncel IIG'lere Göre Kodlandırma

Kodlandırma güncel IIG'lere ('Item Identification Guide') göre yapılır.

Kodlandırma Kalitesi

Kodlandırma kalitesi her ekrandaki kullanıcı ipuçları ve yönlendirmesi ile sağlanır.

Özellikler

Kimler İçin?

 • KodTR ülkelerin 'Milli Kodlandırma Büroları' ile büroya bağlı çalışan resmi veya gayri resmi kurumlarda kullanılır.
 • NATO ile ilişiği olan her ülke kullanabilir.

Kodlandırma

 • ACodP-1 in güncel sürümündeki talimat ve iş akışlarına tam uyumludur.
 • Güncel malzeme tanımlama verileri (IIG) NATO web sayfasından indirilerek KodTR veritabanına aktarılarak kodlandırma güncel tutulur.
 • Malzeme resim (Item Identification Guide Drawing Image Library) desteği. Resim kütüphanesinden malzenenin (MRC de bellirtilen) özelliğine göre resim seçimi yapılır.
 • MRC deki notlar ('Notes') bölümündeki ilave özellikler de tanımlanabilir.
 • Her malzeme için kullanıcının çektiği resimler veya malzeme ile ilgili belgeler eklenebilir.
 • Malzemeler özelliklerine veya diğer tanımlı bilgilerine göre detaylı sorgulanabilir.
 • ACodP-1'deki kriterlere göre malzemeye ait bilgilerin doğrulaması yapılır.
 • Üretici veya dağıtıcı firmalara kod ('NCAGE') tahsisi yapılır.

Uluslararası İşlemler

 • Otomatik Veri İşleme. (Automatic Data Processing - ADP) ACodP-1 deki talimatlara uygun ADP.
 • NCS işlemlerine tam uyumlu veri değişimi.
 • Kullanıcı dostu veri değişim arayüzü.
 • Gelen ve giden talep takibi.
 • Tam veya kısmi NCAGE bilgisi veri alışverişi.
 • Tam veya kısmi Malzeme bilgisi(KFF) veri ithali.
 • Yerli malzemeler için (Segment A,B,C,K,V(M) TIR) bilgiler ithal edilebilir.
 • Veri değişimi.(Segment A,B,C,K,V/M) KAR,KAT,KFD,KRE,K27 gibi formatlarda TIR verisi alışverişi yapılabilir.

Sistem Gereksinimleri

İstemciler

 • İşletim Sistemi: Internet tarayıcısı olan herhangi bir işletim sistemi.
 • Medya: Veri takası için (USB / CD / DVD).
 • Donanım: Günlük ihtiyacı karşılayacak donanım.

Uygulama Sunucusu

 • İşletim Sistemi: En az Windows Server2012 R2.
 • Servis: IIS.
 • Donanım: Kurumun ihtiyaçlarına göre belirlenir.

Veritabanı Sunucusu

 • Sürüm: En az Oracle 11.
 • Donanım: Kurumun ihtiyaçalrına göre belirlenir.

Paketler

KodTR yazılımı, proje dahilinde aşağıdaki seçeneklerle sunulur

 • Yazılım Tenel Lisansı,
 • Bakım ve idame,
 • Kullanıcı sayısı,
 • Bilişim altyapısı,
 • Donanım ve yazılım beka ihtiyacı,
 • Farklı ağlarda çalışma (kapalı ağ ve Internet varlığı),
 • Danışmanlık,
 • Eğitim,
 • Çağrı merkezi ve destek.