Managing Successful Programmes (MSP)

“Başarılı Program Yönetimi”

Günümüzün organizasyonları iç ve dış etkenlerden kaynaklanan sürekli bir değişim içerisindedir. Küreselleşen piyasalar, uluslararası rekabet, teknolojik gelişmeler, hukuki ve mali düzenlemeler ile yeni iş modelleri, hızı gün geçtikçe artan değişimi ve yapısal dönüşümleri zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda, kamu veya özel sektöre ait yeni değişim/dönüşüm girişimleri başlatılmakta veya mevcut çalışmaların kapsamları genişletilmektedir. Etkili bir liderlik ve stratejik kontrol uygulayarak değişimi/dönüşümü gerçekleştirme yeteneğini kazanan kurumlar rakiplerine göre önemli bir avantaj sağlamakta ve geleceğe güvenle bakmaktadırlar. İşte bu noktada MSP Program Yönetimi; yüksek riskli, karmaşık, belirsiz ve dinamik değişim/dönüşüm girişimlerinin etkili bir fayda ve paydaş yönetimiyle, planlanan bütçe, zaman ve kalitede tamamlanabilmesi ve belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için bir çerçeve sunmaktadır.

Dünyadaki en iyi uygulamalarla kendisini sürekli geliştiren, PRINCE2 ve PMI proje yönetim yaklaşımlarıyla uyumlu MSP çerçevesi; başta yüksek belirsizliğe sahip değişim/dönüşüm programları olmak üzere politik, sosyolojik, teknolojik ve ekonomik içerikli bütün programlarda kullanılabilen prensipleri, iş süreçleri ve yönetim temaları ile vizyonun belirlenmesinden, hedeflenen yapının tasarlanmasına ve geçişin gerçekleştirilmesine kadar detaylı ve uygulanabilir bir model olarak karşımıza çıkmaktadır.


MSP Program Yönetim Eğitimine Kimler, Neden Katılmalı?

 • İş geliştirme veya strateji bölümlerinde görevliyseniz ve geniş kapsamlı girişimlerin faydalarını belirleyerek önemli paydaşları yönetiyorsanız,
 • Program direktörlüğü veya program yöneticiliği yapıyorsanız ve uyguladığınız program yönetim modelinin geliştirmesini ya da daha yapılandırılmış bir model kullanılması gerektiğini düşünüyorsanız,
 • Üst yönetim tarafından başlatılan kurumsal değişimlerin, bölümünüzdeki çalışanları zor durumda bırakmadan, risklerin ve değişime olan direncin yönetilerek sorunsuz uygulanmasını istiyorsanız,
 • Geliştirdiğiniz/Tedarik ettiğiniz sistem, ürün, yazılım ve donanımların yetenek haline getirilmesi ya da kurumunuzun veya müşterilerinizin mevcut operasyonlarına en az etki ile kullanıma alınmasında sorunlar yaşıyorsanız,
 • Halen devam etmekte olan projelerinizin daha önce belirlenmiş kurumsal stratejik hedefleri destekleyen ölçülebilir faydalara yönelik olmadığını veya söz konusu projelerin izleme ve kontrolünün etkin yapılamaması sebebiyle kaynaklarınızı verimli kullanmadığınızı değerlendiriyorsanız,
 • Eş zamanlı çok sayıda projenin ve projeler arası bağlantının kapsamlı yönetilmesini gerektirecek önemli bir girişime başlamayı düşünüyorsanız MSP Program Yönetimini dinlemeden stratejik bir karar vermeyin.

Çünkü bu eğitim;

 • Geniş kapsamlı kurumsal veya toplumsal hedeflerinizi insan ve kültür faktörlerini ön planda tutarak gerçekleştirmenize,
 • Faydalara odaklanmış bir yönetim ile programlarınızı düşük riskli aşamalar halinde planlamanıza ve tamamlamanıza,
 • Stratejik program hedeflerini ve faydalarını ölçülebilir olarak tanımlamanıza,
 • Etkin bir yönetim ile kaynaklarınızı verimli kullanarak maliyetlerinizi düşürmenize,
 • Paydaşlarınızın sizin hakkınızda daha olumlu düşüncelere sahip olmasına yardımcı olacaktır.

Eğitim içeriği

1'İNCİ GÜN Program yönetimi giriş
Program, proje ve portföy yönetimi tanımlar ve kavramlar
Program yönetim çerçevesi
Program yönetim prensipleri
Program ofisi, roller ve sorumluluklar
Program stratejik hedefi ve vizyonu
Paydaş yönetimi
Fayda tanımı, kategorileri ve yönetimi
2'İNCİ GÜN Hedeflenen yapı tanımı ve tasarlanması
Mevcut projelerin program haline getirilmesi
Aşamalı program yönetim konsepti
Program planı ve kontrol yöntemleri
Bağımlılık yönetimi
Program çıktılarının uygulanmasına geçiş
İş planı
Risk ve Sorun Yönetimi
Konfigürasyon yönetimi
Kalite ve güvence yönetimi
3'ÜNCÜ GÜN Programın belirlenmesi süreci
Programın tanımlanması süreci
Aşamaların yönetilmesi süreci
Yetenek geliştirme süreci
Faydaların gerçekleştirilmesi süreci
Programın kapatılması süreci
Deneme testi