Partnerlik

Satış, danışmanlık ve uygulama

SofwareAG İş OrtaklarıBazı Hizmetlerimiz

Icon

Kurumsal Bilgi Sistem Mimarisi Danışmanlığı

Bilgi Sistemler fonksiyon alanına giren hususları kapsayacak şekilde organizasyon, veri, süreçler ve fonksiyonlar değerlendirilerek, varsa Kurumdaki/Kuruluştaki mevcut mimari yapı ve modelleme yazılımı ile uyumlu olarak, yoksa uygun görülecek yazılımlar kullanılarak, baştan sona tüm kurumsal bilgi sistem mimarisinin çağın gereklerine ve gelecek vizyonuna uygun olarak oluşturularak Kuruma/Kuruluşa teslim edilmesi sağlanmaktadır.

pantone icon

Bilgi Sistem Stratejik Plan Danışmanlığı

Kurum/Kuruluş’ta icra edilen faaliyetlere yönelik bilgi sistem taleplerinin karşılanmasını sağlayacak donanım ve yazılım ihtiyaçlarının daha doğru tespit edilmesi ve kurumsal mimari yapının Kurum/Kuruluş’un stratejik hedeflerine göre oluşturulmasını desteklemek maksadıyla Kurum/Kuruluş Stratejik Planı’nın hazırlanması, plana ait hedefler ve temel performans belirteçlerinin mimari yapı ve modelleme yazılımı ile uyumlu olarak modellenmesi sağlanmaktadır.

Icon

Web Servis Yönetimi Danışmanlığı

Kurum/Kuruluş’un sunduğu ve sağladığı bilgi sistem hizmetlerinin bütünleşik bir altyapı kullanılarak standart, izlenebilir, yönetilebilir, daha kolay entegre edilebilir ve daha az maliyetli olması amacıyla kurumsal servis odaklı mimari platformu oluşturmak için gerekli ürünler ve hizmet sağlanmaktadır.

Icon

Süreç Analizi Danışmanlığı

Kurum/Kuruluş’un otomasyona almayı planladığı süreçlerin bilgi sistem açısından detaylı analizinin yapılması, süreçlerde gerekli iyileştirmelerin teklifi, hazırlanacak ise Teknik Şartneme’ye esas isterlerin tespiti ve dokümantasyonu sağlanmaktadır.

Mobile Friendly Design